FTIPY.yoyonet.sk

*** Zoznam konferencií ***


FTiPY
  • výmena vtipov v textovom formáte
  • adresa pre posielanie príspevkov: ftipy@yoyonet.sk
  • nemoderovaná
  • na odoslanie príspevku je potrebný byť členom konferencie
  • cca 3-15 príspevkov / týždeň© --= DjM =--